Algemene voorwaarden lidmaatschap en opzeggen.

 

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor 1 jaar van 1 september t/m 30 juni. ( Of een deel hiervan als men later in het jaar lid wordt )

Na het verstrijken van een jaar  wordt, indien er niet tijdig wordt opgezegd, het lidmaatschap automatisch verlengd voor een nieuw jaar.

Het lidmaatschap dient bij vooruitbetaling te worden voldaan voor een heel jaar, echter bieden wij de mogelijkheid om de contributie in maandelijks termijnen te betalen via automatische incasso.

Dit betekent dat, bij tussentijdse opzegging, de contributie verschuldigd blijft voor het hele jaar en bij betaling voor een jaar vooruit vindt er geen restitutie plaats.

Ook, indien er lessen vervallen door een overmacht situatie, vindt er geen restitutie plaats van de contributie.

 

Opzeggingen dienen per mail uiterlijk 31 mei te worden doorgegeven.

 Email: dansvereniging-dsg@kpnmail.nl