Het lidmaatschap wordt aangegaan voor 1 jaar van 1 januari t/m 31 december. ( Of een deel hiervan als men later in het jaar lid wordt )

Na het verstrijken van een jaar  wordt, indien er niet tijdig wordt opgezegd, het lidmaatschap automatisch verlengd voor een nieuw jaar.

Het lidmaatschap dient bij vooruitbetaling te worden voldaan voor een heel jaar, echter bieden wij de mogelijkheid om de contributie in maandelijks termijnen te betalen via automatische incasso.

Dit betekent dat, bij tussentijdse opzegging, de contributie verschuldigd blijft voor het hele jaar.

Opzeggingen dienen per mail uiterlijk 30 november te worden doorgegeven.

 

Email: dansvereniging-dsg@kpnmail.nl